>

Teendők elhalálozást követően

Kórházban történt elhalálozás esetén

Amennyiben az elhalálozás egészségügyi intézményben történik, Önnek a kórház fekvőbeteg osztályra kell befáradnia ahol az elhunyt elhalálozott, hogy az elhunyt személyes tárgyait és a haláleseti zárójelentést átvegye.
 
A kórház Patológiai Osztályára nem szükséges elmennie, mivel a halotti dokumentáció kiállítása jó pár napot igénybe vesz!
 
Önnek csak be kell fáradnia temetkezési irodánkba, és munkatársaink innentől kezdve mindent elintéznek Ön helyett, legyen az kórházi ügyintézés vagy a halotti anyakönyvi kivonat beszerzése az illetékes Okmányirodán.

A kórház Patológiai Osztályán vagy az Igazságügyi Orvostani Intézetben kiállított Halottvizsgálati Bizonyítvány átvételéért nem kell fáradnia, azt Társaságunk – térítésmentesen – Ön helyett, meghatalmazással átveszi, kiegyenlítve a végtisztességre történő előkészítésért és az elhunyt hűtéséért felszámolt díjat. A kórházban kifizetett díjakról a számlát az Ön nevére állíttatjuk ki, amelyet az irodánkban történő ügyintézés során munkatársunk átad Önnek és ez alapján utólag számolunk el vele.
 

Lakáson történt elhalálozás esetén

A lakáson történt halálesetet követően Önnek értesítenie kell a házi orvost, annak elérhetetlensége esetén az orvosi ügyeletet. A kiérkező orvos elvégzi a halottszemlét, s amennyiben az elhalálozás természetes úton következett be, valamint a halál oka egyértelműen megállapítható, úgy kiállítja a Halottvizsgálati Bizonyítványt, s elrendeli az elhunyt halottasházba történő szállítását. Amennyiben csak a halál ténye állapítható meg, de a halál oka nem, akkor a halottvizsgálatot követően az elhunyt kórbonctani boncolásra egészségügyi intézetbe szállítását rendeli el az orvos. A halottasházba történő szállítás költsége Önt terheli, míg a korboncolásra történő szállítás költségét az egészségügyi intézmény, míg a hatósági boncolásra történő szállításét pedig a Rendőrség viseli.

Amennyiben a halottszemle során az orvos nem természetes úton történt elhalálozásra utaló nyomokat (baleset, idegenkezűség, önkezűség) vél felfedezni az elhunyton, úgy az orvos kezdeményezi a rendőrségi halottvizsgálat megtartását. Ebben az esetben az elhunyt elszállításáról a Rendőrség intézkedik. Amennyiben az idegen- vagy az önkezűség nem zárható ki, vagy a halál okának megállapításához hatósági vizsgálat kell, akkor a Rendőrség az elhunyt Igazságügyi Orvostani Intézetbe történő szállítását rendeli el.
 

Külföldön történt elhalálozás esetén

Külföldön bekövetkezett elhalálozás esetén az adott országra vonatkozó helyi szabályozások szerint szükséges eljárni az elhunyt Magyarországra történő hazaszállítása, vagy az adott országban történő elhamvasztása, majd a hamvak Magyarországra szállítása érdekében. A hazaszállításhoz minden esetben szükséges az adott országban kiállított halotti anyakönyvi kivonat, a helyi tisztiorvosi szolgálat szállítási engedélye, valamint a Magyarország Konzulátusa által kiadott halott szállítási engedély.
 
Teljes körű ügyintézést vállalunk külföldön és belföldön egyaránt a teljes diszkréció és tapintatosság betartása mellett.
 
Társaságunk nemzetközi halott szállításra kialakított, hűtött rakterű szállító gépjárművel rendelkezik. Munkatársaink felveszik a kapcsolatot a halálozás helyén található kórházzal vagy temetkezési vállalkozóval, illetve az adott ország Magyar konzulátusával, és rövid időn belül intézkednek az elhunyt hazaszállításáról, szem előtt tartva a szállítási költségek lehető legalacsonyabb szinten tartásának és a folyamat leggyorsabban történő elvégzésének az igényét.

Segítség nyújtás jogi kérdésekben

Segítséget nyújtunk önnek a temetés szervezése során felmerült kegyeleti és jogi kérdések tisztázásában, költségkalkulációban

Konzultáció telefonon vagy irodánkban

Munkatársaink szívesen nyújtanak szolgáltatásainkkal kapcsolatban felvilágosítást Önnek irodánkban vagy igény esetén telefonon

Bármit megoldunk

A körülmények ismeretében a lehető legjobbat hozzuk ki a kialakult helyzetből a méltó temetés megrendezése érdekében

Miért ajánljuk a
Menefrisz Temetkezést Önnek?

Felgyorsult világunkban hajlamosak vagyunk a külsőségek alapján döntéseket hozni úgy, hogy talán nem is gondolunk bele a mögöttes folyamatok lényeges körülményeibe.

A Menefrisz Temetkezés munkatársai munkájukat hivatásként kezelő, segítőkész és a temetkezési szakmában jártas szakemberek. Temetésszervező kollégáink temetkezési tapasztalata és hozzáállása garanciát jelent Önnek abban, hogy a temetkezési és hamvasztási szolgáltatások megrendelése kapcsán a legjobb kezekben lesz szeretett hozzátartozója temetésének lebonyolítása!

Munkatársaink mindenre kiterjedően és részletekbe menően tájékoztatják Önt a hamvasztási szolgáltatás menetéről és az azt követő tennivalókról.
Keresse ügyintézőinket bármilyen problémával, kéréssel; mindent meg fognak tenni azért, hogy az igényeinek megfelelő temetési búcsúszertartást nyújtsuk Önnek.
Irodánkban munkatársunk mindenben segítségére lesz, végig segítve és támogatva Önt a temetkezési folyamatok átbeszélésén keresztül a teljes körű megvalósításig.
Cégünk csak azokat a díjakat és költség tételeket számítja fel Önnek, melyek a temetés lebonyolításához elengedhet.