>

Tudnivalók

Ki jogosult az elhunyt temetését megrendelni?

Az elhunyt temetésére kötelezettek vagy jogosultak sorrendjét a 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 20. §-a határozza meg:

20. § (1) A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
a) aki a temetést szerződésben vállalta;
b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;
c) végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa;
d) az elhunyt egyéb, közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.

(2) Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) polgármestere, illetve ha az elhalálozásra a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott területen kerül sor, a főpolgármester - jogszabályban meghatározott határidőn belül - gondoskodik.

Milyen temetési formák léteznek?

Az elhunyt temetésére kötelezettek vagy jogosultak sorrendjét a 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 20. §-a határozza meg:

A temetés a teljesség igénye nélkül, kizárólag a főbb szempontokat figyelembe véve lehet:
 
 • hagyományos koporsós temetés
  • temetőben
   • földbe temetéssel sírhelybe
   • koporsó fülkébe falba
   • kriptába
  • templomban
   • koporsó fülkébe falba
 • hamvasztásos temetés
  • temetőben
   • urnafülkébe elhelyezéssel
   • urnasírba elhelyezéssel
   • urnakriptába elhelyezéssel
   • meglévő koporsós sírba helyezéssel
   • hamvak szórása
  • templomban
   • urnafülkébe elhelyezéssel
   • hamvak szórása
  • természetben
   • hamvak szórása hajóról Dunába
   • hamvak szórása vízpartról Dunába
   • hamvak szórása repülőgépről Dunába
   • hamvak szórása az Ön által megjelölt helyen